Podpora

Pravidla věrnostního programu v e-shopu

Pravidla věrnostního programu v e-shopu (dále jen "Pravidla") vydala společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. (dále jen "Společnost"), se sídlem Elgartova 497/12, Brno 614 00.

Tato Pravidla platí pro provoz věrnostního programu (dále jen "Programu") výlučně v rámci e-shopu a pro jeho registrované členy (dále jen "Členy"), jejichž registrace proběhla na stránce www.orava.cz ( www.orava.eu/cz ) . Pravidla se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných na území České republiky, a tvoří obsah smluvního vztahu mezi společností a Členem, tedy držitelem zákaznického konta (dále jen Konta).

Pravidla vstupují v platnost dne 4.8.2022. Za podmínek a v rozsahu uvedených v Pravidlech a/nebo jiných informačních materiálech o Programu, Společnost ve spolupráci s obchodními partnery dává svým zákazníkům, kteří jsou držiteli Konta, návrh na uzavření smlouvy, jehož obsahem je poskytnout jim tam uvedené formy obratového naturálního rabatu (dále jen "výhody").

Registrace do Programu

Registrovat se do Programu může pouze fyzická osoba, která dovršila 18. rok svého života. Přihlášení se do Programu a založení si Konta je možné provést pouze elektronicky na www.orava.cz ( www.orava.eu/cz ) . Platí přitom nevyvratitelná domněnka, že osoba, která se registrovala do Programu, vyjádřila zároveň souhlas s Pravidly. Za řádně vyplněné přihlášení se považuje takové, ve kterém jsou pravdivě uvedeny následující údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (včetně PSČ), datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa, a ve kterém žadatel potvrdil souhlas s pravidly Programu zaškrtnutím příslušného políčka.

Jak to funguje?

1. Zaregistrujte se přímo na www.orava.cz ( www.orava.eu/cz )

2. Za každých 20,-Kč nákupu v našem e-shopu získáváte 1 bod (na položku "doprava" se nevztahuje).

3. Každý bod má hodnotu 1,-Kč. O nasbírané body si můžete kdykoli ponížit částku budoucí objednávky.

4. Po uplatnění slevy při nákupu vám budou odečteny příslušné body.

5. Zbývající body zůstávají na vaší věrnostní kartě.

6. Stav vašeho kreditu, tedy počet nasbíraných bodů, si můžete kdykoli zkontrolovat na svém profilu.

Uplatňování bodů při objednávce

Kredit, který Člen získá za každý nákup, nelze vyplácet v hotovosti, protože nepředstavuje platební prostředky. Kredit, resp. nasbírané body nelze převést na jinou osobu. V případě, že hodnota nasbíraných bodů bude vyšší než hodnota objednávky, uplatní se body pouze do výše hodnoty objednávky.

Doba trvání účasti Člena na Programu

Registrace v Programu se realizuje na dobu neurčitou, až do písemného odvolání ze strany Člena.

Změny pravidel

Společnost je oprávněna jednostranně změnit pravidla, jakož i informační materiály Programu, určující např. pravidla a hodnotu poskytovaných výhod. Společnost je povinna informovat Člena o tomto rozhodnutí prostřednictvím zveřejnění aktuálních pravidel nebo informačních materiálů Společnosti o Programu nebo jiným způsobem. Zrealizování nákupu a/nebo uplatnění nasbíraných bodů po oznámení těchto změn nebo nedoručení výpovědi Člena do 30 dnů ode dne oznámení změn se považuje za Člena s takovými změnami.

Zasílání informací a marketingových akcí e-mailem

Společnost je povinna informovat Člena o jakýchkoli změnách souvisejících s Programem a Kontem. Registrací do Programu dává Člen souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem marketingu souvisejícím s Programem a zasíláním informací o výhodách a akcích prostřednictvím e-mailu ve formě newsletteru. E-maily se zasílají na poslední známou e-mailovou adresu uvedenou Členem. Odhlásit se z odebírání newsletteru může kdykoli Člen kliknutím na příslušné políčko. Případné změny osobních údajů může Člen provést přímo na svém profilu. Osobní údaje vyplněním údajů při registraci a zaškrtnutím příslušného políčka dává Člen Společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu setrvání Člena v Programu za účelem jejich využití pro marketingové účely Společnosti, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, zaslaným na adresu ORAVA distribution CZ, s.r.o.. Za písemné vyjádření nesouhlasu se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu k tomu určeného na stránkách www.orava.cz (www.orava.eu/cz). Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím registračního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům. Společnost je oprávněna používat osobní údaje Člena pro obchodní a marketingové účely, jen za předpokladu, že k tomu dal Člen souhlas. Člen má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Osobní údaje budou po odvolání souhlasu neprodleně smazány. Člen se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.