Podpora

Centrální servisní středisko

Centrální servisní středisko má potřebné přístrojové vybavení, zásoby náhradních dílů, jakož i kvalifikovaných a zkušených pracovníků, což je základní předpoklad pro rychlou opravu. V případě reklamace můžete kontaktovat naše servisní středisko, nebo zaslat výrobek na naši adresu.

Záruka na výrobky

Záruční list a doklad o koupi výrobku jsou doklady práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Pokud se na výrobku vyskytne v záruční době porucha, je pro přijetí reklamace nutné předložit výrobek v původním balení spolu s těmito doklady.

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím

Záruční doba se v případě, že porucha znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, odkdy uživatel uplatnil nárok na záruční opravu do dne určeného k převzetí výrobku ze servisu. Dokladem je kopie opravného listu. Záruční opravy se uznávají pouze na výrobní vady, nikoliv na vady způsobené nesprávným používáním, špatným zapojením a údržby a nevztahuje se na věci podléhající opotřebení, zejména baterie.

Centrální servisní středisko

Zavodná 459

027 43 Nižná

e-mail: servis.sk@orava.eu

Záleží nám na vaší důvěře ve výrobky značky Orava!