Podpora

Centrálne servisné stredisko

Centrálne servisné stredisko má potrebné prístrojové vybavenie, zásoby náhradných dielov, ako aj kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, čo je základný predpoklad na rýchlu opravu. V prípade reklamácie môžete kontaktovať naše servisné stredisko, alebo zaslať výrobok na našu adresu.

Centrálne servisné stredisko
Zavodná 459
027 43 Nižná
e-mail: [email protected]

Záleží nám na vašej dôvere vo výrobky značky Orava!

Záruka na výrobky

Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe porucha, je pre prijatie reklamácie potrebné predložiť výrobok v pôvodnom balení spolu s týmito dokladmi.

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim.

Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu. Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné chyby, nie na chyby spôsobené nesprávnym používaním, zlým zapojením a údržby a nevzťahuje sa na veci podliehajúce opotrebeniu, najmä batérie.