Dodací podmínky | Orava.eu

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

2.1. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. se zavazuje dodat objednaný výrobek zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů. Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. se zavazuje dodat výrobek zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v systému ORAVA eshop jako místo doručení , dopravou  po celé ČR.

Cena za dopravu je 120,- Kč včetně DPH  ( kromě velkých spotřebičů - pračky, ledničky, mrazáky ).

Na velké spotřebiče (pračky, ledničky, mrazáky) je cena za dopravu 360,-Kč včetně DPH.

Když suma objednávky zboží, kromě velkých spotřebičů (pračky, ledničky, mrazáky) přesáhne 3.630,-Kč s DPH (3.000,-Kč bez DPH), společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dodá výrobek zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice).

Když suma objednávky velkých spotřebičů (pračky, ledničky, mrazáky) přesáhne 7.260,-Kč s DPH (6.000,-Kč bez DPH), společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dodá výrobek zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice).

Když si však zákazník opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti nebo důvodu, o kterém společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o. dopředu neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení výrobku.

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího výrobku kurýrní službou, tato není povinná vykonat donášku výrobku přímo do bytu. Z toho důvodu by zákazník měl počítat se zabezpečením donášky výrobku přímo do bytu svépomocně. Společnost ORAVA distribution CZ, s.r.o., nebude uznávat reklamace na nevykonanou donášku výrobku kurýrní službou.

Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

2.2. Poškození zboží při přepravě - reklamace

2.2.1.  V případě, že je evidentní poškození balíku při předávání zásilky přepravcem, má zákazník právo odmítnout převzetí. Zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, uveďte však informaci o poškození  do skeneru řidiče (resp. přepravního listu) - převzetí s výhradou !

2.2.2.  Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit na mail [email protected] (nebo telefonicky na číslo 558 630 002) a to do 2 kalendářních dnů od doručení zásilky. Při převzetí bez výhrady resp. po uplynutí lhůty mohou být reklamace poškození při přepravě zamítnuty ! 

2.2.3.  Podklady pro vyřízení reklamace: seznam poškozeného zboží, fotodokumentace zásilky (přepravního obalu nejlépe ze dvou stran), poškozeného zboží a přepravní štítky. Je třeba zajistit, aby se zásilkou nebylo manipulováno do vyřešení reklamace.

2.2.4. Kontakt na přepravce PPL - „oddělení reklamace“  telefonním čísle 800 184 975, 225 331 111, 225 331 116, PO-PÁ od 7.00 do 18.00 hod.