Podpora

Upozornenie!


Oddelenie technického skúšobného ústavu Piešťany zistilo, že výrobok VP-8W nevyhovel technickým požiadavkám harmonizovanej STN EN 60335-1 a STN EN 60335-2-9 čl. 27 a 28.

Preto vás žiadame, aby ste tento výrobok nepoužívali a zaslali nám ho na naše náklady na adresu:

Centrálne servisné stredisko, Závodná 459, 02743 Nižná

Doteraz nebolo hlásené žiadne zranenie osôb ani škody na majetku. Bezpečnosť našich zákazníkov je však našou najvyššou prioritou, a preto sme sa rozhodli okamžite stiahnuť z trhu všetky variče typ VP-8W.

O našich krokoch a zisteniach vás budeme informovať.


Vyzývame preto majiteľov modelu VP-8W, aby nám zaslali svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón) na adresu 
matusakova@orava.eu a my sa vám ozveme späť, aby sme sa dohodli na vrátení výrobku a kompenzácii.