MDŽ: silný sviatok nežnejšej polovičky ľudstva

Vzdajme hold ženám 8. marca – na Medzinárodný deň žien

8. marec sa už tradične spája s oslavou Medzinárodného dňa žien. Sviatok, ktorý bol počas komunizmu sprofanovaný, v sebe nesie aj po rokoch silnú myšlienku boja žien za rovnaké práva a ohodnotenie, ako majú muži, aj za rovnosť príležitostí medzi pohlaviami.

 

Sviatok s vyše 100-ročnou tradíciou

8. marca 1908 sa v New Yorku konala veľká demonštrácia, ktorej sa zúčastnilo až 40 000 krajčírok. Protestovali proti nevyhovujúcim pracovným podmienkam, volali po zrušení 10-hodinového pracovného času a dožadovali sa vyššej mzdy, keďže po začleňovaní žien do kapitalistického pracovného procesu ich muži chápali skôr ako nekvalifikovanú a lacnú pracovnú silu, ktorá sa bez reptania nechá vykorisťovať. Organizácia spojených národov (OSN) ustanovila Medzinárodný deň žien za celosvetový sviatok z úcty k tomuto strastiplnému a dlhotrvajúcemu boju o rovnosť práve na 8. marca. Prvýkrát ho oslavovali ženy vo Švajčiarsku, Rakúsko-Uhorsku a Nemecku v roku 1911, v novodobej histórii Slovákov sa prvýkrát objavil ešte počas Československej republiky v roku 1921. Potom striedavo bol a nebol oslavovaný, po nástupe komunizmu v roku 1945 si naň uzurpovali patent komunisti a práve vďaka sprofanovanej snahe komunistických pohlavárov sa z MDŽ (a karafiátov) stal prázdny symbol, ktorý ženy k žiadnej oslave nelákal. Po Nežnej revolúcii sa MDŽ oslavuje opäť a hoci má svojho „takmer konkurenta“ – Deň matiek, teší sa čoraz väčšej obľube. Zatiaľ čo Deň matiek (oslavuje sa druhú májovú nedeľu, tento rok to bude 9. mája) je oslavou materstva, Medzinárodný deň žien vzdáva hold všetkým odvážnym a silným ženám, aj tým bezdetným. Je vyjadrením úcty, rešpektu a lásky k snahe žien pracovať na sebe bez toho, že by prestávali myslieť na napĺňanie potrieb svojich blízkych (muža, detí) a zároveň rezignovali na svoj talent, schopnosti a snahu meniť svet na lepšie miesto pre život.

 

Hoci sa situácia za vyše storočie výrazne zlepšila, ženy dosiahli volebné právo, možnosť angažovať sa nielen v rodine a domácnosti, ale aj v profesijnom a verejnom živote, výrazne sa emancipovali a vymanili zo spoločenských predstáv o tom, kde je ich miesto, rovnosť medzi mužmi a ženami ešte stále miestami pokrivkáva. Ak by sme napríklad porovnali platy žien a mužom na rovnakých pozíciách vo firmách, alebo zastúpenie žien v prestížnych verejných funkciách, čísla by asi viac priali mužom než ženám.

 

Ženy však napriek tomu svoj boj nevzdávajú a aj po rokoch vysielajú jasný signál o tom, že im multitasking ide a okrem detí a domácnosti zvládnu byť ešte aj úspešné. Nielen ako kaderníčky, predavačky, učiteľky, ale aj ako vedkyne, umelkyne, političky, top manažérky. Muži sú zas otvorenejší v prejavoch uznania a chcú ženy úprimne potešiť – slovom, kyticou, bonboniérou či milým darčekom, ktorý je ich „ďakujem a rešpektujem ťa v tvojej ženskej sile“.