Třídíme odpad – víte, co kam patří?

Užitečný zvyk, který staré mění na nové


V Česku si už lidé zvykli každodenně separovat odpad, protože tento jednoduchý a časově nenáročný rituál vede k zodpovědnějšímu životu s menší uhlíkovou stopou.

Odpad třídí malí i velcí. Děti se o separování odpadu učí už na školách, senioři se něco přiučili od vnoučat, dětí i z naučných letáků, které ve městech a obcích napříč celým Českem distribuují samosprávy a eko sdružení. Každý může svým sice malým, ale velmi významným dílem přispět k velkým věcem eliminujícím negativní dopady na planetu a pomáhajícím recyklovat zdroje surovin, které ještě máme k dispozici. Nejlepší je osobní příklad - když separuje rodič, i dítě se od malička učí, že chovat se k použitým surovinám zodpovědně je přirozeně správné a už na první pohled velmi užitečné. Věděli jste například, že z 5 zavařeninových sklenic může být opět vyrobena váza na květiny? 10 časopisů se může v procesu recyklace změnit na krabici na televizor. Z papírového odpadu lze vyrobit i obaly na vejce, papírové utěrky, toaletní papír apod. Z 30 PET lahví může být vyrobena fleecová bunda. Ze 670 hliníkových plechovek se může stát kovový rám na kolo. Za tu trochu námahy to stojí, že?

Triedime odpad s Oravou

Je co zlepšovat

Podle statistik na stránce www.mzp.cz vyprodukuje běžný Čech v průměru 536 kg komunálního odpadu za rok, z toho je využito 51% a až 49% komunálního odpadu končí na skládce. Protože mnoho věcí, které skončí ve skládce komunálního odpadu, by ještě bylo možné recyklovat, kdyby byly umyty a umístěny v těch správných nádobách na odpad. A přitom ve městech a obcích stojí na společných prostranstvích vedle sebe v různých barvách, jako poslušní duhoví bojovníci, připraveni sloužit ve prospěch pořádku, čistoty a co nejvyšší míry recyklace, sběrné nádoby pro všechny občany. Tak pojďme na to, zopakujme si, co kam patří!

MODRÁ nádoba na odpad = PAPÍR

Do této nádoby můžete vyhazovat staré noviny, časopisy, kancelářský papír, krabice (pokud nejsou kombinovány s celofánem, hliníkem apod.), kartony, papírové obaly, papírovou lepenku. Nevhazujte sem mokrý a znečištěný papír, vazební obaly knih, dehtový a asfaltový papír. Nepatří sem ani použité kapesníky a kuchyňské utěrky, role od toaletního papíru, kartony od vajíček či voskovaný papír.

Triedime odpad s Oravou - modrá

 

Triedime odpad s Oravou - zelená

ZELENÁ nádoba na odpad - SKLO

Do této nádoby můžete směle vyhodit skleněné nádoby, nevratné skleněné láhve z nealko i alko nápojů, tabulové sklo, střepy, zavařeninové sklenice či skleněné kelímky z kosmetických přípravků. Rozhodně sem však nevhazujte kousky z keramiky, porcelánu, nepatří sem ani zrcadla, žárovky a zářivky, sklo v kombinaci s drátem a pod. Vratné skleněné láhve vraťte přímo do prodejny.

.

.

ŽLUTÁ nádoba na odpad = PLASTY

Do žluté odpadkové nádoby můžete vyhazovat PET láhve, kelímky z jogurtu, plastové tašky a sáčky, igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, polystyren, obaly z kosmetických přípravků, obaly z pracích a hygienických prostředků a pod. Pozor, plasty však musí být umyty, bez zbytků potravin! Nevyhazujte sem znečištěné plasty, PET láhve od potravinářských olejů, nebezpečných chemikálií, motorových olejů, barev, dále sem nepatří linoleum, guma, molitan, plexisklo, stavební materiál z plastu či podlahové krytiny

Triedime odpad s Oravou - žltá

 

Triedime odpad s Oravou - červená

ČERVENÁ nádoba na odpad - KOVY (týká se pouze SK)

Mezi kovy patří železo a hliník, ze kterých se vyrábějí konzervy, plechovky či alobal. Do této popelnice můžete vhazovat kovové obaly, konzervy, plechovky od nápojů, kovové výrobky a součástky, alobal, uzávěry z jogurtů, hřebíky, sponky, klíče... Toto vše však můžete odnést i do sběrných surovin/sběrných dvorů v případě, že vaše obec/vaše město nevyčlenilo na tento druh odpadu speciální červené nádoby. Určitě však do těchto nádob nevhazujte kovové obaly znečištěné od chemických látek, například plechovky od malířské barvy a pod.

.

.

ORANŽOVÁ nádoba na odpad = NÁPOJOVÉ KARTONY (týká se pouze SK)

Vedle červených nádob na odpad se v některých městech a obcích setkáte i s oranžovými popelnicemi. Ty slouží ke sběru neznečištěných nápojových kartonů od džusů, mléčných nápojů, jiných mléčných výrobků, od kávy a pod. Pokud je v obci nemáte, můžete tento obsah vysypat i do žlutých nádob na plast. Určitě však musí jít jen o umyté kousky, jsou-li na nich přischlé zbytky jídla a nápojů, měly by skončit v komunálním odpadu. Za vaši malou námahu však jejich umytí určitě stojí, co řeknete?

Triedime odpad s Oravou - oranžová

 

Triedime odpad s Oravou - hnedá

HNĚDÁ nádoba na odpad - BIOODPAD

Do nádoby, která svou barvou připomíná zemi, a tedy i možnost kompostování, patří biologicky rozložitelný odpad – slupky z čištění ovoce a zeleniny, zbytky kávy a čaje, listí, tráva, zahradní odpad. Určitě sem však nevhazujte zbytky jídel, hlavně masa, vlasy, fekálie, uhynulé zvěře, skořápky z vajíček či popel.

.

.

ČERNÁ nádoba na odpad =SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Všechno ostatní, co jsme nezmínili u barevných nádob na odpad, patří do černých nádob na směsný komunální odpad. Nezapomeňte, že mnohé kousky, pokud je neumyjete, by měly skončit v komunálním odpadu, pokud si však dáte trochu námahy a umyjete je od zbytků potravin, mohou bez výčitek svědomí poputovat do nádob určených k další recyklaci a opětovnému využití.

Triedime odpad s Oravou - čierna

 

Triedime odpad s Oravou - elektroodpad

!!! Zvláštní kategorie – elektroodpad, stavební odpad a staré haraburdí !!!!

Tyto kousky do běžného separovaného odpadu nepatří. Když měníte starý spotřebič za nový, když předěláváte či rekonstruujete, nebo když v rámci velkého jarního úklidu vyhazujete nepotřebné kousky nábytku, které již mají své nejlepší časy dávno za sebou, nezapomeňte na to, že jste je povinni umístit jinde než do/k nádobám na separovaný odpad. Buď je zavezte do nejbližšího sběrného dvora, nebo si na příslušném úřadě zjistěte, kdy město/obec bude přistavovat ve vašem okolí velkoobjemové kontejnery, které slouží právě k takovým účelům. Samospráva tak zvykne dělat právě na jaře a na podzim, kdy předpokládá, že se lidé vrhnou do velkého sezónního úklidu

.

.

3 zásady na závěr

1)      Co lze umýt, omyjte a vložte do vhodné nádoby na odpad k recyklaci!

2)      Plochu a objem odpadu se před vhozením do nádoby snažte minimalizovat. Obal z džusu přistupte, aby se zmenšil jeho objem, krabice rozeberte a poskládejte z 3D do 2D.

3)      Myslete i na sousedy - pokud v obytném domě povyhazujete smetí vy, budou mít kam až do nejbližšího svozu dávat smetí vaši sousedé? Právě taková nedorozumění jsou nejednou kamenem sváru mezi sousedy. Stačí, že se smetí nakupí a v březnu/dubnu, když ještě bývá větrno, zafouká vítr – a rovnou si sousedy, kteří jsou již „nastartovaní“, můžete pozvat na společnou úklidovou jarní brigádu. Veselé utkání to ale asi nebude.

 

Pokud vás téma zaujalo a rádi byste byli ještě důslednější při minimalizování své uhlíkové stopy, vyhledejte si na internetu co nejvíce informací k Zero Waste – Životu bez odpadu.