Likvidace zářivek

Likvidace úsporných zářivek
 
Úsporné zářivky jsou pro zbytkový odpad příliš cenné a bezpodmínečně je třeba shromažďovat je tak, aby se nerozbila, a odděleně od ostatních odpadů. Použité úsporné žárovky odevzdejte na místech, kde se shromažďuje odpad (sběrné suroviny, sběrné místo pro problémové materiály), nebo zdarma ve specializovaných obchodech elektro.
 
Čištění při rozbití úsporné zářivky
 
Úsporná zářivka obsahuje velmi malé množství rtuti (cca 2 mg). Proto není pro zdraví nebezpečné, když zářivka spadne a rozbije se. V takovém případě stačí vyvětrat místnost na cca 30 min., Zamést střepy (nepoužívejte vysavač!) A ty výjimečně zahodit do domácího odpadu. Rozbitou úspornou žárovku nemusíte likvidovat zvlášť. Část rtuti se pozvolna vypaří. Použité úsporné zářivky, které nejsou rozbité, však každopádně patří do místního centra na zpracování odpadu k recyklaci.

Crater-5 /outdoor bluetooth speaker/